>KNIHY>Jazyky>Anglická gramatika

Anglická gramatika

Mgr. Eva Tinková

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“.
SKLADEM > 100 ks
280 Kč
Do košíku

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa.

Publikace se snaží maximálně využít srovnávací metody, porovnává tedy především rozdílné použití jednotlivých gramatických jevů v angličtině. Nezapomíná však ani uvádět tyto jevy do protikladu s češtinou.

Tento průvodce je tak určen všem, kdo si chtějí dosavadní znalosti anglické gramatiky utřídit a zároveň prohloubit.

Stručný obsah:

Morfologie

Podstatná jména
Množné číslo podstatných jmen
Kategorie počitatelnosti
Kategorie určenosti (člen)
Kategorie pádu
Kategorie rodu

Přídavná jména
Typy přídavných jmen
Použití přídavných jmen
Řazení více přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen

Zájmena
Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná
Zájmena tázací
Zájmena vztažná
Zájmena neurčitá
Korelativní zájmena
Zástupná zájmena
Zájmena ukazovací

Číslovky
Číslovky základní a řadové
Číslovky násobné

Slovesa
Dělení sloves
Tázací dovětky
Neurčité slovesné tvary
Slovesný rod – rod trpný 
Slovesný způsob
Modální slovesa
Slovesný čas

Příslovce
Typy příslovcí
Pozice příslovcí ve větě
Stupňování příslovcí
Příslovce vyjadřující množství

Předložky
Použití základních předložek
Vyjádření českých pádů

Spojky

Syntax

Slovosled
Stavba jednotlivých typů vět
Zápor

Věty vedlejší
Věty předmětné
Věty podmínkové
Věty časové
Věty způsobové
Věty účelové
Vedlejší věty účinkové

Přílohy

Předpony a přípony
Předpony
Přípony

Nepravidelná slovesa
Tvary nejčastějších nepravidelných sloves
Příklady použití nepravidelných sloves

Neurčité slovesné tvary
Infinitiv
Gerundium
Infinitiv i gerundium
Konjunktiv

Předložky
Podstatné jméno + předložka
Sloveso + předložka
Přídavné jméno + předložka
Vícepředložkové vazby

Autor: Mgr. Eva Tinková
Barevnost: Dvoubarevná
Datum vydání: 14.7.2016
Formát: 16 × 22,5 cm
ISBN: 9788074022548
Počet stran: 270
Vazba: Brožovaná
Vydání: 2
AutorMgr. Eva Tinková
BarevnostDvoubarevná
Datum vydání14.7.2016
Formát16 × 22,5 cm
ISBN9788074022548
Počet stran270
VazbaBrožovaná
Vydání2
Anglická gramatika
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://www.computermedia.cz/
https://www.computermedia.cz/anglicka-gramatika?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Přihlášení účtem
nebo
Registrovat
Registrace nového uživatele