Projekty EU

Společnost Computer Media s.r.o., jako producent tištěného a elektronického obsahu realizuje, či v minulosti realizovala projekty spolufinancované Evropskou unií.

Jedná se o následující:

  • Platforma pro AV. Projekt realizovaný prostřednictvím OPPIK v rámci výzvy ICT A sdíené služby. Předmětem projektu je vytvoření cloudové platformy pro videostreaming AV dat. Cílem je vytvořit SW a HW cloudovou platformu pro centrální ukládání AV dat žadatele s možností řízení AV dat k jednotlivým systémům žadatele a schopností externího využití systému formou komerčního zakázkového prodeje licence třetím stranám.
  • Podnikové vzdělávání v Computer Media s.r.o. Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 15.
  • Datové centrum CM. Projekt realizovaný prostřednictvím OPPIK v rámci výzvy ICT a sdíené služby. Předmětem projektu je vybudování menšího datového centra společnosti. DC bude vybudováno v budově žadatele. Datové centrum bude využito primárně pro potřeby žadatele.