Účetnictví (nejen) pro střední školy, 1. díl

Ing. Daniela Šlézarová

Učebnice Účetnictví (nejen) pro střední školy poskytuje ucelený pohled na účetní problematiku. Ve dvou na sebe navazujících dílech obeznamuje žáky středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, ale i ostatní zájemce o tuto problematiku se základy účetnictví. Nezbytné penzum teorie, spojené s odkazy na hospodářskou legislativu a účetní předpisy, doplňuje množství vzorových příkladů, prostřednictvím kterých se čtenář dobře obeznámí s probíraným učivem. Nabyté znalosti účetních případů si pak může ověřit při své samostatné činnosti – vypracováním tematických cvičení.

Skladem
Účetnictví (nejen) pro střední školy, 1. díl
190,00 Kč

Učebnice Účetnictví (nejen) pro střední školy poskytuje ucelený pohled na účetní problematiku. Ve dvou na sebe navazujících dílech obeznamuje žáky středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, ale i ostatní zájemce o tuto problematiku se základy účetnictví. Nezbytné penzum teorie, spojené s odkazy na hospodářskou legislativu a účetní předpisy, doplňuje množství vzorových příkladů, prostřednictvím kterých se čtenář dobře obeznámí s probíraným učivem. Nabyté znalosti účetních případů si pak může ověřit při své samostatné činnosti – vypracováním tematických cvičení.

Cílem učebnice je seznámit studenty se základními principy účtování a pochopení bilančního systému, strukturou a zásadami sestavení počáteční i konečné rozvahy, s účtováním v jednotlivých účtových třídách a správným použitím účtů jednotlivých účtových skupin. Prostřednictvím této učebnice ve spojení s výkladem vyučujícího by měli být studenti schopni zaúčtovat jednoduché, ale i složitější hospodářské případy.

Vzorové příklady i cvičení jsou směřovány do běžné hospodářské a účetní praxe – zejména tedy do podnikatelské činnosti živnostníků.

  • 1. díl se v úvodu věnuje funkci a poslání účetnictví a obeznamuje čtenáře se základními účetními zásadami. Na tuto kapitolu navazuje část věnující se účetním dokladům a knihám a dále pak kapitola pojednávající o majetku a evidenci podnikatelské činnosti živnostníků a firem. Další část se zabývá podstatou a sestavením rozvahy a poslední kapitola učebnice poměrně podrobně obeznamuje studenty s účtováním na vybraných účtech.
  • 2. díl navazuje na díl první problematikou zásob a jejich účtováním. Následuje kapitola věnují-cí se dlouhodobému majetku – jeho formám, způsobům nabytí, aktivaci, odpisování a likvi-daci. Třetí tematický celek je zaměřen na oblast účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů. Další kapitoly se pak věnují vztahům z obchodního styku – závazkům a pohledávkám, nákladům, výnosům a rezervám podniku, problematice účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků.

Obsah 1. dílu:

1. PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

2. ÚČETNÍ KNIHY A DOKLADY

3. MAJETEK

4. EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ

5. ROZVAHA

6. ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH

7. SHRNUTÍ


Na závěr obou dílů učebnice je zařazen přehled účtů v účtovém rozvrhu.

Více informací
Autor Ing. Daniela Šlézarová
Stav Novinka
Formát knihy A4
Počet stran 112
Vydání 1.
Datum vydání 31. 8. 2018
Barevnost Černobílá
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074023323
Datové médium N/A
Doložka Ne
Detail doložky N/A