Marketing Základy marketingu 1

Marek Moudrý

Učebnice Marketing – základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového řízení a získá základní znalosti potřebné k pochopení trhu. Učebnice svým interaktivním pojetím vede studenta k efektivní práci s informacemi a také k tomu, aby uměl získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.
SKLADEM > 100 ks
260 Kč
Od 11 kusů240 Kč(ušetříte 8%)
Od 21 kusů220 Kč(ušetříte 15%)
Od 31 kusů200 Kč(ušetříte 23%)
Od 51 kusů180 Kč(ušetříte 31%)
Do košíku
Více informací

Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového řízení a získá základní znalosti potřebné k pochopení trhu. Učebnice svým interaktivním pojetím vede studenta k efektivní práci s informacemi a také k tomu, aby uměl získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.

Jedná se o titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku "své" učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text.

Atraktivita učebnice spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů.

Výuka 1. dílu učebnice pokrývá tato témata:
1. PODSTATA MARKETINGU: Definování marketingu / MAarketingový mix – 4 P marketingu / Podnikatelské koncepce - historie marketingu / Postavení marketingu v tržní ekonomice
2. MARKETING A TRH: Podstata trhu / Nabídka a poptávka / Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing / Segmentace trhu / Tržní zacílení a umístění
3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ: Mikroprostředí / Makroprostředí
4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ: Marketingové řízení / Marketingové plánování / Marketingové strategie / SWOT analýza / BCG analýza
5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM: Marketingový výzkum / Marketingový informační systém / Fáze marketingového výzkumu / Techniky marketingového výzkumu / Dotazník

Parametry
Autor: Marek Moudrý
Barevnost: Skládačka (překládaný arch)
Datum vydání: 1.9.2018
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-359-0
Počet stran: 80
Vazba: Spirálová, kroužková
Vydání: 1
AutorMarek Moudrý
BarevnostSkládačka (překládaný arch)
Datum vydání1.9.2018
FormátA4
ISBN978-80-7402-359-0
Počet stran80
VazbaSpirálová, kroužková
Vydání1
Ke staženíUkázka

Ostatní s tímto titulem také koupili

Marketing (Základy marketingu) 1. díl; učebnice žáka (4. vyd.) | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://www.computermedia.cz/
https://www.computermedia.cz/marketing-zaklady-marketingu-1-dil-ucebnice-zaka-4?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele