>Učebnice Střední škola>Občanský spolvěd. základ>Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice) / 2. vyd.

Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice) / 2. vyd.

Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk ve společnosti.

SKLADEM > 100 ks
260 Kč
Od 16 kusů240 Kč(ušetříte 8%)
Od 31 kusů230 Kč(ušetříte 12%)
Od 71 kusů220 Kč(ušetříte 15%)
Od 121 kusů210 Kč(ušetříte 19%)
Do košíku
Více informací

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast sociologie a médií.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk ve společnosti.
Doložka MŠMT


Výuka pokrývá tato témata:

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti.

Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.

Výuka pokrývá tato témata:
SOCIOLOGIE
1. Sociologie jako věda: Vznik sociologie a její postavení v systému věd / Předmět sociologie a metody jejího zkoumání / Významní představitelé sociologického myšlení
2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Globalizace / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování
3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Vznik a dynamika malé sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání
4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka / Gender / Krize rodiny
5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace (rozvrstvení) / Sociální status a mobilita
6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura / Multikulturní společnost
MÉDIA
1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace
2. Žurnalistika: Žurnalistika / Kdo je to žurnalista? / Zdroje žurnalistických informací
3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů
4. Média: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Elektronická média
5. Média v zábavě, reklamě a společnosti: Média a zábava / Média a reklama / Média a společnost / Současná reklama
6. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích
7. Regulace médií: Regulace a kontrola médií / Média pro veřejnou službu / Legislativní úprava médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Etika v žurnalistické práci / Svoboda slova
8. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Člověk ve společnosti ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.


Doložka MŠMT
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-20471/2014-17 dne 7. března 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Parametry
Autor: Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.5.2018
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-239-5
Jazyk: Český
Počet stran: 92
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 2
AutorIng. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
BarevnostBarevná
Datum vydání1.5.2018
FormátA4
ISBN978-80-7402-239-5
JazykČeský
Počet stran92
VazbaBrožovaná bez přebalu lesklá
Vydání2
Ke staženíUkázka

Následující produkty by vás mohly zajímat

Ostatní s tímto titulem také koupili

Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek"}
https://www.computermedia.cz/
https://www.computermedia.cz/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad-sociologie-2vyd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele