Logistika (Základy logistiky); 2. vydání

Ing. Alena Oudová
Skladem
9788074022388
220,00 Kč
  • Od 16 ks 200,00 Kč (ušetříte 18%)
    Od 31 ks 190,00 Kč (ušetříte 22%)
    Od 71 ks 180,00 Kč (ušetříte 26%)
    Od 121 ks 170,00 Kč (ušetříte 30%)

Máte dotazy k produktu? Volejte +420 582 302 666 nebo pište na info@computermedia.cz.

Logistika je dnes pojmem zcela běžným a každodenně užívaným. Ač se logistika jako samostatný vědní obor objevila relativně nedávno, s logistickými principy jako takovými je možné se setkat již od nepaměti. Už staří Egypťané potřebovali vynaložit nezměrné úsilí podpořené strategickým plánováním a důslednou organizací na stavbu svých velkolepých pyramid, mnohé národy organizovaly a logisticky zajišťovaly při dobývání nových území své vojáky. Jednoznačně největšího rozmachu a uplatnění však doznala logistika v hospodářské sféře a to především v důsledku nových podmínek na trhu a rozvoje informačních a komunikačních technologií.

Cílem této učebnice je v obecné rovině přiblížit studentům i zájemcům o danou problematiku z řad veřejnosti jednotlivé logistické procesy z pohledu jejich významu i organizace. Učebnice je jakýmsi průvodcem logistickým světem složeným z aktivních a pasivních prvků ovlivňovaným materiálovými i informačními toky s přihlédnutím k ekonomické stránce věci.

Čtenář se seznámí se základními pojmy, získá základní přehled o podnikových i mimopodnikových procesech přímo i nepřímo působící na hlavní činnost podniku a ovlivňující jeho výkony, o logistických systémech, dopravě, outsourcingu logistických činností, city logistice a mnohém dalším, přičemž chybět nebudou ani příklady z běžné praxe a řada souvislostí a zajímavostí. K dispozici jsou i souhrnné opakovací testy.

Tematické celky:

1. Úvod do logistiky (Prvopočátky logistiky / Pojem logistika / Historický vývoj logistiky a vojenská logistika / Hospodářská logistika / Netradiční aplikace logistiky)

2. Logistický systém (Systém logistiky a jeho prvky / Logistické toky / Logistický řetězec / Subjekty logistiky / Prvky logistického řetězce)

3. Řízení logistického řetězce ve fázi vývoje výrobku (Vývoj výrobku a inovace / Životní cyklus výrobku)

4. Nákup a zásobování v logistice (Nákup / Zásoby a zásobování / Dělení zásob / Řízení zásob / Kalkulace)

5. Výroba (Výroba a její fáze / Logistická typologie výroby / Plánování a řízení výroby)

6. Výroba (Podstata procesu distribuce / Přímá distribuce / Nepřímá distribuce / Vertikální struktura distribuce / Horizontální struktura distribuce)

7. Elektronický obchod (Podstata elektronického obchodu / E-business a e-commerce)

8. Zpětná logistika (Podstata zpětné logistiky / Zpětné toky obalů / Zpětné toky odpadů / Recyklace)

9. Logistické technologie (Skladování / Manipulační jednotky / Sklady a jejich funkce; druhy skladů / Skladové operace)

10. Doprava (Podstata dopravy / Členění a druhy dopravy - železniční, silniční, letecká, lodní, kombinovaná a potrubní)

11. Outsourcing, insourcing a offshoring (Outsourcing / Insourcing / Offshoring)

12. Telematické technologie (Co je telematika? / Inteligentní dopravní systémy / Informační a navigační systémy / Statická doprava / Sledování pozemních komunikací)

13. Automatická identifikace (Problematika automatické identifikace / Technologie automatické identifikace / Technologie čárových kódů)

14. Bezpečnost práce při logistických operacích (Podnikové systémy bezpečnosti práce)

15. City logistika (Fáze rozvoje měst / Brownfields a greenfields / Doprava na území města / City logistika versus městská logistika)

Testy

___________________________________________________________

Učebnice je celobarevná, obsahuje velké množství grafiky, obrázků, tipů, souvislostí a mezipředmětových vazeb.

___________________________________________________________

Doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-20471/2014-19 dne 22. března 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací obor Logistické a finanční služby s dobou platnosti 6 let.

Více informací
Autor Ing. Alena Oudová
Formát knihy A4
Počet stran 104
Vydání 2
Datum vydání 1. 4. 2016
Barevnost Celobarevná
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074022388