Občanský a společenskovědní základ – PSYCHOLOGIE (učebnice)

Mgr. Marie Vlková, Mgr. Ladislava Doležalová

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na psychologii, podstatu a fungování lidské psychiky.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk jako jedinec.

Skladem
9788074020605
220,00 Kč
  • Od 16 ks 200,00 Kč (ušetříte 9%)
    Od 31 ks 190,00 Kč (ušetříte 14%)
    Od 71 ks 180,00 Kč (ušetříte 18%)
    Od 121 ks 170,00 Kč (ušetříte 23%)

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na psychologii.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk jako jedinec.

Učebnice psychologie komplexně pokrývá učivo předmětu psychologie na středních školách. Zabývá se psychickými procesy, psychologií poznání, psychologií osobnosti, vývojovou psychologií i sociální psychologií. Pomůže pochopit principy představivosti či myšlení, vysvětlí pojem inteligence i podstatu jejího měření, seznámí s fungováním paměti a v neposlední řadě zavede i do světa citů. Kniha rovněž objasní pohled na jednotlivce jako osobnost, zdůvodní různá chování a vlastnosti jednotlivce a dotkne se i duševních poruch.


Učebnice zahrnuje témata:

1. Úvod do psychologie: Stručné dějiny / Hlavní směry a vymezení předmětu zájmu psychologie / Systém psychologických věd / Výzkumné metody psychologie / Determinace psychických jevů / Nervová soustava člověka

2. Vývojová psychologie: Jednotlivá období vývoje lidského jedince

3. Psychické procesy: Čití / Vnímání / Představivost / Myšlení /  Inteligence / City / Paměť / Pozornost

4. Psychologie osobnosti: Skladba, psychické dispozice a charakteristiky osobnosti / Integrace osobnosti / Duševní poruchy / Kategorizace duševních poruch / Základní typy zátěžových situací / Způsoby eliminace zátěžových situací

5. Psychologie činnosti, jednání a chování: Podstata, aktivace a druhy lidské činnosti  / Volní jednání / Konflikty

6. Sociální psychologie: Pojmy a proces socializace jedince / Způsoby socializace / Komunikace a komunikační styly / Postoje

Na témata učebnice navazuje praktická cvičebnice.


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie psychologie. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Psychologie ze vzdělávacího programu RVP – Občanský a společenskovědní základ.

Více informací
Autor Mgr. Marie Vlková, Mgr. Ladislava Doležalová
Stav Bestseller
Formát knihy A4
Počet stran 72
Vydání 1.
Datum vydání 1. 8. 2010
Barevnost Celobarevná
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074020605
Datové médium N/A
Doložka Ne
Detail doložky N/A