Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁR. PROSTŘEDÍ (učebnice) / 2. vyd.

Mgr. Tereza Köhlerová, Ing. Marek Moudrý

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a stát.

Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na politiku, politické ideologie, podstatu a význam státu, státní správu a samosprávu, strukturu a význam evropských a hlavních mezinárodních institucí. Vymezuje rovněž problematiku vzniku a důsledků globalizace.


Skladem
9788074021633
220,00 Kč
  • Od 16 ks 200,00 Kč (ušetříte 9%)
    Od 31 ks 190,00 Kč (ušetříte 14%)
    Od 71 ks 180,00 Kč (ušetříte 18%)
    Od 121 ks 170,00 Kč (ušetříte 23%)

Učebnicový titul z edice Občanský a společenskovědní základ se zaměřením na oblast politiky, politických ideologií, podstatu a význam státu, státní správu a samosprávu, strukturu a význam evropských a hlavních mezinárodních institucí. Vymezuje rovněž problematiku vzniku a důsledků globalizace.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a stát.

Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka.

Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí.

Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj.

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva.


Učebnice zahrnuje témata:

1. Politologie jako věda: Politologie a politika / Politologie a její místo v systému věd / Historický vývoj politického myšlení

2. Stát: Teorie vzniku státu / Definice, znaky a funkce moderního státu / Typy států a forma vlády / Státní občanství / Pohyb osob mezi státy

3. Ústava ČR / dělba moci / lidská práva: Vývoj našeho ústavního systému / Dělba moci / Proces schvalování zákonů / Lidská práva

4. Člověk jako občan demokratického státu: Občanská společnost / Politické strany / Nátlakové skupiny / Státní správa a samospráva / Veřejný ochránce práv / Horizontální a vertikální dělba moci / Volby a volební systémy

5. Demokracie a jiné formy vlád: Demokracie jako forma vlády / Principy a hodnoty demokracie / Autoritářské a totalitní režimy / Diktátoři 20. století / Politické ideologie / Extremismus

6. Mezinárodní integrace / Mezinárodní organizace: Mezinárodní integrace / Mezinárodní obchod / Mezinárodní ekonomické organizace / Organizace spojených národů / Severoatlantická aliance (NATO)

7. Evropská integrace: Historie sjednocování Evropy / Faktory ovlivňující evropskou integraci / Ideologické vlivy / Politické vlivy / Ekonomické vlivy

8. Evropská unie: Podstata fungování EU / Zakládající smlouvy / Členské státy EU / Symboly EU / Pilíře EU / Volný pohyb osob – Schengenský prostor / Politiky EU

9. Instituce Evropské unie: Hlavní instituce EU / Další důležité instituce EU / Princip subsidiarity / Evropská rada / Předsednictví a členové Evropské rady / Rada Evropské unie / Rozhodování v Radě Evropské unie / Evropská komise / Evropský parlament

10. Globalizace / Planetární problémy: Podstata globalizace / Globalizace z historického pohledu / Příčiny globalizace / Dopady globalizace na stát a společnost / Konzumní společnost / Trvale udržitelný rozvoj


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z oblasti politiky a vývoje jednotlivých zemí. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Politologie / Člověk v mezinárodním prostředí ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.


Více informací
Autor Mgr. Tereza Köhlerová, Ing. Marek Moudrý
Stav N/A
Formát knihy A4
Počet stran 104
Vydání 2.
Datum vydání 1. 8. 2012
Barevnost Celobarevná
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074021633
Datové médium N/A
Doložka Ne
Detail doložky N/A