Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁR. PROSTŘEDÍ (učebnice) / 2. vyd.

Mgr. Tereza Köhlerová, Ing. Marek Moudrý

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a stát.

Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na politiku, politické ideologie, podstatu a význam státu, státní správu a samosprávu, strukturu a význam evropských a hlavních mezinárodních institucí. Vymezuje rovněž problematiku vzniku a důsledků globalizace.


Skladem
9788074021633
220,00 Kč
  • Od 16 ks 200,00 Kč (ušetříte 18%)
    Od 31 ks 190,00 Kč (ušetříte 22%)
    Od 71 ks 180,00 Kč (ušetříte 26%)
    Od 121 ks 170,00 Kč (ušetříte 30%)

Učebnicový titul z edice Občanský a společenskovědní základ se zaměřením na oblast politiky, politických ideologií, podstatu a význam státu, státní správu a samosprávu, strukturu a význam evropských a hlavních mezinárodních institucí. Vymezuje rovněž problematiku vzniku a důsledků globalizace.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a stát.

Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka.

Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí.

Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj.

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva.


Učebnice zahrnuje témata:

1. Politologie jako věda: Politologie a politika / Politologie a její místo v systému věd / Historický vývoj politického myšlení

2. Stát: Teorie vzniku státu / Definice, znaky a funkce moderního státu / Typy států a forma vlády / Státní občanství / Pohyb osob mezi státy

3. Ústava ČR / dělba moci / lidská práva: Vývoj našeho ústavního systému / Dělba moci / Proces schvalování zákonů / Lidská práva

4. Člověk jako občan demokratického státu: Občanská společnost / Politické strany / Nátlakové skupiny / Státní správa a samospráva / Veřejný ochránce práv / Horizontální a vertikální dělba moci / Volby a volební systémy

5. Demokracie a jiné formy vlád: Demokracie jako forma vlády / Principy a hodnoty demokracie / Autoritářské a totalitní režimy / Diktátoři 20. století / Politické ideologie / Extremismus

6. Mezinárodní integrace / Mezinárodní organizace: Mezinárodní integrace / Mezinárodní obchod / Mezinárodní ekonomické organizace / Organizace spojených národů / Severoatlantická aliance (NATO)

7. Evropská integrace: Historie sjednocování Evropy / Faktory ovlivňující evropskou integraci / Ideologické vlivy / Politické vlivy / Ekonomické vlivy

8. Evropská unie: Podstata fungování EU / Zakládající smlouvy / Členské státy EU / Symboly EU / Pilíře EU / Volný pohyb osob – Schengenský prostor / Politiky EU

9. Instituce Evropské unie: Hlavní instituce EU / Další důležité instituce EU / Princip subsidiarity / Evropská rada / Předsednictví a členové Evropské rady / Rada Evropské unie / Rozhodování v Radě Evropské unie / Evropská komise / Evropský parlament

10. Globalizace / Planetární problémy: Podstata globalizace / Globalizace z historického pohledu / Příčiny globalizace / Dopady globalizace na stát a společnost / Konzumní společnost / Trvale udržitelný rozvoj


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z oblasti politiky a vývoje jednotlivých zemí. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Politologie / Člověk v mezinárodním prostředí ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.


Více informací
Autor Mgr. Tereza Köhlerová, Ing. Marek Moudrý
Formát knihy A4
Počet stran 104
Vydání 2.
Datum vydání 1. 8. 2012
Barevnost Celobarevná
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074021633