Inzerce

Computer Media s.r.o. je producentem tištěných knih a provozovatelem elektronických médií primárně s edukativní a populárně naučnou tematikou. Tituly a média společnosti Computer Media cílí jednak na žáky a studenty škol a dále na vzdělanější část populace.
Uvedená média jsou pro vás ideálními reklamními nosiči. Jsou jasně cílená na konkrétní cílovou skupinu a mají trvalou hodnotu.


Využít lze tištěnou reklamu na zadních stránkách knižních titulů Computer Media s.r.o., inzerci v podobě log na nástěnných obrazech či elektronickou formu inzerce nebo PR článku v elektronických médiích.


Efektivní je rovněž komplexní reklamní mix, jež využívá všech uvedených možností za překvapivě výhodnou výslednou cenu. Inzerce v knize nebo na webu totiž není zdaleka tak drahá, jak se může na první pohled zdát.


Pro další informace nás prosím kontaktujte:
reklama@computermedia.cz
tel: 582 302 666